Hjælp til hjemløse børn i Delhi

Albatros støtter organisationen Karm Marg ved at købe stofposer til vore gæster i Indien med det formål at afhjælpe fattigdommen i Delhi.

Karm Marg blev etableret for 15 år siden, da der var langt mellem støtteprojekterne for de sårbare gadebørn i Delhi. Karm Marg begyndte i det små med at undervise børn på togstationen i at sælge tasker, de selv fremstillede af brugte aviser, som de fandt i togene. I dag driver Karm Marg et børnehjem i Faridabad udenfor Delhi, hvor 60 børn i alderen fire til 18 år bliver tilbudt husly, mad, lægehjælp, uddannelse, fritidsaktiviteter og rådgivning.

Handlingens vej
Karm Marg betyder handlingens vej, og i tråd med dette navn lægger organisationen stor vægt på, at børnene skal blive selvhjulpne. Børnene tilbydes en erhvervsuddannelse og træning i selvforsørgelse, hvor også mere end 100 kvinder fra omgivende landsbyer er inddraget. Målet er at sikre, at alle deltagere får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale og leve et værdigt liv.

Karm Marg-organisationen tjener penge på at producere og sælge miljøvenlige Jugaad-produkter, som hovedsageligt fremstilles af genbrugsmaterialer så som aviser og poser og som sælges i små butikker. Jugaad-produkterne finansierer cirka halvdelen af udgifterne til børnehjemmet. Resten bliver dækket af stipendier og donationer. Karm Marg’s mål er at blive helt selvforsynende.

Vores gæsters hjælp
Albatros tilbyder vores gæster at støtte Karm Marg ved at donere deres resterende rupees efter rejsen. Vores gæsters bidrag går ubeskåret til Karm Margs skoleprojekt, hvor børn i alderen 12-17 fra børnehjemmet og fra nabolandsbyen får undervisning i engelsk, matematik og computerbrug. Det er de kundskaber, Karm Marg vurderer, giver børnene de bedste jobmuligheder.

Undervisningen omfatter 30 børn fra børnehjemmet og 30 børn fra nabolandsbyen, samt fem handikappede børn. Det koster omkring 50.000 indiske rupees eller 5.200 kr. om måneden at drive skolen med 65 elever inklusive lønninger, undervisningsmateriale og computervedligeholdelse.

Donationerne fra Albatros’ gæster bliver blandt andet brugt til mere undervisning i it og engelsk, ekstra undervisning til de svageste børn, en mentor for drengene og et projekt, som skal sætte fokus på diskriminering, ligestilling og vold mod kvinder.

Karm Marg's egen hjemmeside

Billeder

Klik på billederne for at se dem større