United Nation Global Compact

FN Global Compact (UNGC) er et strategisk politisk initiativ, som Albatros har været tilsluttet siden 2012. Derved har Albatros forpligtet sig til at tilpasse sin drift og strategi til FN’s 10 universelt accepterede principper inden for menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Albatros indsender årligt en rapport (Communikation On Progress) til UNGC, hvori vi redegør for vores arbejde med de 10 principper. Rapporten skal opdateres og godkendes hvert år.

Læs mere om Albatros' arbejde med at lave bæredygtige rejser og drive ansvarlig forretning: