Vejledning i ansøgning om visum til Kina

Følg vejledningen her, når du skal søge visum til Kina

Udfyldelse af visumformular

Du finder visumansøgningen på følgende link:  http://bio.visaforchina.org/CPH2_EN/
1.    For at udfylde visumformularen skal du klikke på Quick Access 
2.    Vælg New Application form under feltet China Visa Applicant
3.    Scroll ned og tryk Agree
4.    Under Please select the location (city): Her er der allerede valgt Copenhagen
5.    Her skal du markere Start a new application
6.    Vælg Start a new application

Venligst skriv dit Application nummer ned, inden du starter udfyldelsen.

Du bedes have dit pas klar. Du skal kun udfylde de felter, der er markeret med en rød stjerne.
Ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk. Husk derfor, at ”Æ – Ø – Å” skal skrives som ”AE – OE – AA”

SECTION 1 – PERSONAL INFORMATION

1.1      Name: Skriv dit navn
1.1A    Skriv dit efternavn som det står i passet.
1.1B    Skriv dit mellemnavn som det står i passet.
1.1C    Skriv dit/dine fornavn(e) som det står i passet.
1.1D    Efterlad blank
1.1E    Skriv dit fulde navn
1.1F    Her skal du uploade et foto. Det skal være i farver og skal være i format JPEG (40 – 120 kb)

1.2      Date of birth: Skriv din fødselsdato
1.2A    Date of birth (yyyy-mm-dd) (År-Måned-Dag) Skriv din fødselsdato    
 
1.3       Gender: Skriv køn
1.3A    Gender (Køn): Vælg køn (female = hunkøn, male = hankøn)

1.4      Place of birth: Skriv dit fødested
1.4A    Vælg dit fødeland
1.4B    Skriv din provins/stat (Jylland = Jutland, Sjælland = Zealand, Fyn = Fyn osv.)
1.4C    Skriv din fødeby

1.5      Marital status
1.5A    Marital status (civilstand) Vælg Married = Gift,  Divorced = Skilt, Single = Ene, Widowed = Enke,  Other = Andet

1.6      NATIONALITY AND PERMANENT RESIDENCE
1.6A    Current nationality  Vælg din nuværende nationalitet
1.6B    National ID number  Skriv dit personnummer    
            Do you have any other nationality(ies)?  Har du bopæl I et andet land? Har du andre nationaliteter?
            Yes/Ja  eller  No/Nej

1.7       PASSPORT
1.7A    Type of passport/travel document  Vælg Ordinary = Almindeligt pas, medmindre du har diplomatpas
1.7B    Passport/travel document number  Skriv dit pasnummer
1.7C    Issuing country or region  Vælg det land dit pas er udstedt i
1.7D    Issuing place  Skriv hvilken by dit pas er udstedt i
1.7E    Issuing authority  Skriv hvilken by/kommune dit pas er udstedt i
1.7F    Issuing date (yyyy-mm-dd)  Vælg udstedelsesdatoen fra dit pas (åååå-mm-dd)
1.7G    Expiration date (yyyy-mm-dd)  Vælg udløbsdatoen fra dit pas (åååå-mm-dd)

1.8      LOST/STOLEN PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT
1.8A    Have you ever lost a passport/travel document or had one stolen?
         
 Har du nogensinde fået dit pas eller andre rejsedokumenter stjålet?  Yes/Ja eller No/Nej

Proceed to Section 2  Tryk på Fortsæt til Section 2

SECTION 2 – APPLICATION INFORMATION

2.1      Types of visa and major purpose of your visit to China
2.1A    Types of visa and major purpose of your visit to China  Hvilken type visum skal bruges til dit besøg i Kina?
            Vælg:  (L) Tourism        
            Vælg:  (L) Independent tourist

2.2      VISA DETAILS
2.2A    Validity of visa (months)  Vælg 1 måned
2.2B    Maximum duration of longest stay (days)  Længste ophold i Kina. Skriv 15 dage
2.2C    Entries  Vælg antal indrejser du skal bruge i Kina
            Single/Enkelt          Double/Dobbelt          Multiple/Flere indrejser

2.3      SERVICE
2.3A    Service  Vælg Normal, medmindre du vil have det express. Husk prisen stiger ved express.
            Normal visa service er 4 arbejdsdage, express er 3 arbejdsdage.

Proceed to Section 3  Tryk på fortsæt til Section 3

SECTION 3 – WORK INFORMATION

3.1      Current occupation  Skriv nuværende beskæftigelse
3.1A    Current occupation  Vælg din beskæftigelse
3.2      Annual income  Årlig indkomst. Beløb – Valuta. Skriv beløb og skriv valutaen. Skal udfyldes ifølge       kineserne.
3.3      Work experience  List in reverse chronological order.  Skriv dine jobs i omvendt kronologisk             rækkefølge
           Dato fra:  År,          Måned,          Dag
           Dato til :  År,          Måned,          Dag    
           Navn på arbejdsplads
           Adressen på arbejdspladsen
           Telefonnummer til arbejdspladsen
           Navn på din supervisor/chef
           Telefonnummer til din supervisor/chef
           Stillingsbetegnelse
           Arbejdsområde

           Add work experience Tilføj flere job, hvis du har arbejdet på flere arbejdspladser. 

Proceed to Section 4  Tryk på fortsæt til Section 4

SECTION 4 – EDUCATION

4.1    Language skills (Conversational level or above) Skriv de sprog du kan føre en samtale på.
         Sprogfærdigheder – samtaleniveau eller over. 
4.2    Education since high school (list in reverse chronological order)
         Skriv dine uddannelser i omvendt kronologisk rækkefølge
         Dato fra: År,          Måned,          Dag
         Dato til : År,          Måned,          Dag
         Navn på uddannelses institutionen
         Adressen på uddannelsesinstitutionen
         Diploma/degree  Uddannelsesbevis
         Major  Specialiseret fag

         Add education experience  Tilføj alle dine uddannelser, hvis du har flere.

Proceed to Section 5  Tryk på fortsæt til Section 5

SECTION 5 – FAMILY INFORMATION

5.1       Current residence address  Skriv din nuværende adresse
5.1A     Country/Region  Vælg dit land (Denmark)
5.1B     Province/State  Skriv din provins/stat (Jylland = Jutland  /  Sjælland = Zealand  /  Fyn = Fyn osv.)
5.1C     City  Skriv by    
5.1E     Postalcode  Skriv dit postnummer
5.1F     No./Street/Avenue  Skriv husnummer og gadenavn

5.2      Phone number  Skriv dit fastnet telefonnummer
5.3      Cellphone  Skriv dit mobilnummer
5.4      Email address  Skriv din e-mail-adresse

5.5      FAMILY MEMBERS
5.5A    Spouse. Ægtefælle. Hvis du er gift eller lever sammen med én, så venligst udfyld nedenstående.
           Surname  Efternavn               Middle name  Mellemnavn
           Given name  Fornavn(e)
           Nationality  Nationalitet. Vælg Denmark
           Please specify other working conditions  Redegør for ægtefællens ansættelse.
           Occupation  Beskæftigelse
           Enter year (YYYY)  Fødselsår          Select a month (MM)  Vælg måned          Select a day (DD)  Vælg               dag
           Nationality  Nationalitet
           City By

           Address in China  Adresse i Kina. Skriv NA

5.5B    Father  Far
           Surname  Efternavn               Middle name  Mellemnavn
           Given name  Fornavn(e)
           Nationality  Nationalitet
           Occupation  Beskæftigelse
           Enter year (YYYY)  Fødselsår          Select a month (MM)  Vælg måned          Select a day (DD) Vælg              dag

           Address in China  Adresse i Kina. Skriv NA

           Is your father in China?  Er din far i Kina?  Vælg Yes/Ja eller No/Nej
           Please specify  Venligst uddyb. Skriv My father is not from China

5.5C    Mother  Mor
            Surname  Efternavn               Middle name  Mellemnavn
            Given name  Fornavn(e)
            Nationality  Nationalitet
            Occupation  Beskæftigelse
            Enter year (YYYY)  Fødselsår          Select a month (MM)  Vælg måned          Select a day                (DD) Vælg dag

            Address in China  Adresse i Kina. Skriv NA

            Is your mother in China?  Er din mor i Kina?  Vælg Yes/Ja eller No/Nej
            Please specify  Venligst uddyb. Skriv My mother is not from China

5.5D     Child(ren)  Børn
             Surname  Efternavn               Middle name  Mellemnavn
             Given name  Fornavn(e)
             Nationality  Nationalitet
             Occupation  Beskæftigelse
             Enter year (YYYY)  Fødselsår          Select a month (MM)  Vælg måned          Select a day (DD)      Vælg dag

             Address in China  Adresse i Kina. Skriv NA

5.5E     Do you have any immediate relatives, not including parents, in China?
            Har du nogen familie i Kina, forældre ikke medregnet?    
            Vælg:  Yes Ja          No Nej

Proceed to Section 6  Tryk på fortsæt til Section 6

SECTION 6 – TRAVEL INFORMATION

6.1      Itinerary 
6.1A    Intended date of arrival  Ankomstdato. Skriv År (YYYY)     Måned (MM)     Dag (DD)
6.1B    Number of arrival train/ship/flight  Skriv jeres fly nr. (eks. FINNAIR AY555)
6.1C    City of arrival  Ankomstby. Skriv din hvilken by du ankommer til
6.1D    County of arrival  Hvilken lufthavn/kommune ankommer I til:
            Beijing = Shunyi    Xi´an = Xincheng    Shanghai = Pudong Xinqu
            Chongqing = Yubei    Chengdu = Shuangliu    Lanzhou = Chengguan
            Xining = Chengbei    
6.1E    Intended date of departure  Udrejsedato. Skriv År (YYYY)     Måned (MM)     Dag (DD)
6.1F    Number of departure train/ship/flight  Skriv jeres fly nr. (f.eks. FINNAIR AY555)    
6.1G    City of departure  Udrejseby. Skriv hvilken by forlader du Kina fra?
6.1H    County of departure  Skriv hvilken kommune forlader i?

Destinations – Destinationer

6.1J     City  By
6.1K    County  Kommune
            Beijing = Xicheng    Xi´an = Xincheng    Shanghai = Hongkou    Suzhou = Yongqiao
            Lanzhou = Chengguan    Xining = Chengbei    Chengdu = Wuhou            
6.1L     Address  Adresse. Skriv adressen på jeres hotel
6.1M    Date of arrival  Ankomstdato. Skriv din ankomstdato
6.1N    Date of departure  Udrejsedato. Skriv din hjemrejsedato

Add Destination  Tilføj destination
      
6.2      Inviting person or organization/hotel or temporary residence in China  Sæt flueben i Not applicable
6.3      Emergency contact   Kontaktperson i nødstilfælde
6.3A    Family name   Efternavn
6.3B    Middle name  Mellemnavn
6.3C    Given name  Fornavn(e)
6.3D    Relationship to you  Hvilken relation har kontaktpersonen til dig?
6.3E     Phone number  Skriv kontaktpersonens telefonnr.
6.3F     Email address  Skriv kontaktpersonens e-mail adresse
6.3G    County  Kommune. Skriv kontaktpersonens kommune
6.3H    Province  Hjemsted. Skriv hvor kontaktpersonen bor (Jylland = Jutland  /  Sjælland = Zealand  /  Fyn = Fyn)
6.3I      City By. Skriv hvilken by kontaktpersonen bor i
6.3K     Postalcode  Postnummer. Skriv kontaktpersonens postnummer
6.4       Who will pay for this travel  Hvem betaler for denne tur? Vælg self/dig selv
6.5       Domestic / foreign sponsor  Vælg Not Applicable
6.6       Travel companion(s) for this visit  Rejsepartner(e) ved denne rejse
6.6A     Are you travelling with someone else  Rejser du med andre?  Vælg Yes/Ja eller No/Nej
            Hvis ja: 

6.6B     Name of travel companion  Navn på rejsepartner. Skriv din rejsepartners navn
6.6C     Gender  Køn. Vælg køn
6.6D     Date of birth  Fødselsdato. Tast fødselsdato
6.6E     Will the person use the same passport  Bruger personen samme pas? Vælg Yes/ja eller No/nej

Proceed to Section 7 Tryk på fortsæt til Section 7

SECTION 7 – TRAVEL INFORMATION

7.1        Previous travels to China in the past 3 years  Tidligere rejser til Kina de sidste 3 år 
7.1A      Have you been to China in the past 3 years  Har du været i Kina i de sidste 3 år? Vælg Yes/Ja eller No/Nej
7.2        Previous Chinese visa  Tidligere kinesisk visum
7.2A      Have you ever been issued a Chinese visa?
             (If Yes, please provide the most recent Chinese visa for more information)  
             Har du nogensinde fået kinesisk visum?
             (Hvis ja, venligst opgiv det seneste kinesiske visum for mere information)  Vælg Yes/Ja eller No/Nej
7.3        Valid other countries’ visa  Har du et gyldigt visa til andre lande? 
7.3A      Do you currently hold any valid visas issued by other countries  
             Besidder du nogen gyldige visa udstedt af andre lande?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej

7.4        Countries visited in the past 5 years  Lande besøgt indenfor de sidste 5 år
7.4A      Have you traveled to any other countries in the past 5 years 
             Har du rejst til nogen andre lande indenfor de sidste 5 år?  Vælg Yes/Ja eller No/Nej
             Hvis ja, skriv hvilke lande

SECTION 8 - OTHER INFORMATION

8.1       Have you ever been refused a visa for China, or been refused entry into China?
            Er du nogensinde blevet nægtet visum til Kina, eller nægtet indrejse til Kina?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.2       Has your Chinese visa ever been cancelled?
            Er dit kinesiske visum nogensinde blevet annulleret?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.3       Have you ever entered China illegally, overstayed, or worked illegally?
            Er du nogensinde rejst ind i Kina ulovligt, blevet for længe, eller arbejdet ulovligt?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.4       Do you have any criminal record in China or in any other country?
            Har du lavet noget kriminelt i Kina eller i nogen andre lande?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.5       Do you have any serious mental disorder or infectious disease?
            Har du nogen alvorlige mentale lidelser eller smitsomme sygdomme?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.6       Have you ever visited countries or territories where there is an epidemic in the last 30 days?
            Har du besøgt lande eller områder, hvor der er en epidemi de seneste 30 dage?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.7       Have you ever been trained or do you have any special skills in the field of firearms, explosives, 
            nuclear devices, biological or chemical products?

            Er du nogensinde blevet oplært i eller har du specielle færdigheder indenfor skydevåben,         sprængstoffer, atomare enheder, biologiske eller kemiske produkter?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.8       Have you ever served in the military?
            Har du nogensinde været i militæret?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.9       Have you served or participated in any paramilitary organisations, civil armed units, guerilla   forces or rebellion organisations, or been a member thereo?
            Har du gjort tjeneste eller deltaget i nogen paramilitære aganisationer, Hjemmeværnet, guerilla             enheder eller rebelske organisationer, eller været medlem heraf?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.10     Have you ever belonged to, contributed to, or worked for any professional, social or                     charitable organisations?
            Har du nogensinde været en del af, bidraget til eller arbejdet for nogen profesionelle, sociale eller         velgørenheds organisationer?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
8.11     Is there anything else you want to declare?
            Er der andet du vil angive?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej

SECTION 9 – EMAIL INFORMATION

9.1      Mailing information  Forsendelses information
9.1A    Do you choose to send your passport to the Visa Center?
           Vælger du, at sende dit pas til Visa Centret?   Vælg Yes/Ja eller No/Nej
9.1B    How are you going to collect your passport?  Hvordan afhenter du dit pas?
           Vælg  By visiting the Visa Center/Ved at tage til Visa Centret  eller By post/Via post
 

SECTION 10 - DECLARATION/REVIEW

Gennemgå grundigt din ansøgning og sørg for at alle felter er udfyldt korrekt. 
Hvis du ønsker at rette noget, tryk Edit/Redigér                                               
Ansøgningen printes ud, underskrives og dateres to steder (på forsiden nederst og side 8 pkt. 9.1A).
Ansøgningen afleveres med de andre dokumenter.    

Adressen til det kinesiske service center:    Kinesisk Service Center
    Lyngbyvej 28
    2100 København Ø
    Tlf. 70 20 93 08
    Det er nemmere at parkere på Bryggervangen, 2100 København Ø    

Hav en rigtig god rejse.

Med venlig hilsen  
Albatros Travel