Vejledning i udfyldelse af visumansøgning til Mongoliet

Få hjælp til at udfylde din ansøgning om visum til Mongoliet her
 1. Efternavn: Skriv dit efternavn (som opgivet i passet)
 2. For- og mellemnavn: Skriv dit/dine for- og mellemnavn(e) (som opgivet i passet)
 3. Pasfoto: Her kan du placere dit pasfoto. Fotoet skal være 3,5 x 4,5 cm og må maks. være 6 måneder gammelt
 4. Nationalitet: Skriv din nationalitet
 5. Fødselsdato: Skriv din fødselsdato i dette format dd-mm-åå
 6. Fødested: Skriv dit fødested (som opgivet i passet)
 7. Køn: Vælg M for Mand eller K for Kvinde
 8. Civil Status: Vælg din civile status. Enlig, Gift/samboer eller Enke/-mand
 9. Arbejdstitel: Skriv din arbejdstitel eller pensionist
 10. Arbejdsadresse: Hvis du er i arbejde, så skriv din arbejdsplads' adresse
 11. Min adresse i Danmark: Skriv din bopælsadresse
 12. Pastype: Vælg din Ordinært eller Diplomat
 13. Pasnummer: Skriv dit pasnummer
 14. Pas udløbsdato: Skriv udløbsdatoen for dit pas i dette format dd-mm-åå
 15. Formålet med rejsen: Vælg Turisme
 16. Navn og adresse på rejsebureau: Skriv Albatros Travel, Toendergade 16, 1752 Koebenhavn V, Denmark
 17. Min adresse, mail og telefonnummer i Mongoliet: Skriv Khuvsgul Lake Hotel, Baga Toirog, Ulaanbaatar 14200, Mongolia, reservation@khuvsgullakehotel.mn, Phonenumber +976 9902 1654
 18. Jeg søger visum til: Vælg Single entry
 19. Ønsker passet retur: Vælg Hentes på konsulatet. Afhentes af: Skriv Albatros Travel
 20. Børn under 16 år der rejser sammen med dig: Udfyld hvis du rejser sammen med børn under 16 år
 21. Har du tidligere ansøgt om visum til Mongoliet?: a) Har du nogensinde fået afslag om visum til Mongoliet? Vælg Ja eller Nej. b) Har du søgt visum til Mongoliet under et andet navn? Vælg Ja eller Nej
 22. Hvis du søger visum på vegne af en anden (brug evt. pkt. 24 til uddybning): Udfyld dette hvis du udfylder ansøgningsskemaet på vegne af en anden
 23. Indrejse og udrejse datoer til / fra Mongoliet: Vælg hvordan du ankommer til Mongoliet, og skriv din ankomst- og afrejsedato
 24. Eventuelle tillægsoplysninger: Udfyld hvis du har flere relevante oplysninger ang. din visumansøgning
 25. Bekræftelse: Skriv under og angiv datoen og stedet hvor du udfylder ansøgningen

Her kan du finde visumansøgningsskemaet: Mongoliet Vinsumansøgning

Når du har udfyldt ansøgningsskemmaet, skal du printe det ud og sende det sammen med dit pas til:

Albatros Travel
Att.: Visumafdelingen
Tøndergade 16
1752 København V