Da Danmark blev til – et rige samles

group-tour
Rundrejse med dansk rejseleder

En lille busrundrejse, der binder vikingetidens mange spændende seværdigheder sammen til en lille men vigtig Danmarkshistorie

Busrejse

Hen mod slutningen af det første årtusinde kulminerede den skandinaviske jernalderkultur, der omfattede Danmark, Nordtyskland samt størstedelen af Sverige og Norge. I talrige små og store konge- og fyrstedømmer dyrkede man jorden og drog i viking til især England, Irland og Normandiet. Man nåede dog også til Middelhavet enten gennem Den Engelske Kanal eller de russiske floder.

Harald Blåtand var blevet konge i Jelling efter sin far Gorm den Gamle og mor Thyra Danebod. Ifølge runerne på Jellingstenen blev stenen rejst af Harald, som kristnede og samlede Danmark. Heraf kan vi altså udlede, at Harald var tilstrækkeligt stærk eller snu til at underlægge sig en stor del af de daværende konger og herremænd og danne et større rige, der har omfattet det meste af det nuværende Danmark og formentlig en stor del af det sydlige Sverige og Norge samt Slesvig. 

På denne rejse følger vi historien om Danmarks tilblivelse og dykker ned i kilderne for at afklare, hvad vi i grunden ved, og hvad der måske nærmere er myter.

Klik på kortet for at se det i stor udgave
 • Type Rundrejse, Busrejse

 • Rejseleder Dansk

 • Visum Nej

 • Vaccination Nej

 • Valuta EUR, DKK

Dagsprogram
Dag 1 Vikingernes mægtige fæstning Trelleborg og Vikingemuseet Ladby
Dag 2 Harald Blåtands Ravningbro, Kongernes Jelling med Jellingstenene og Danmarks ældste by Ribe
Dag 3 UNESCO-verdenskulturarv ved Danmarks vikingehovedstad Hedeby og den danske forsvarsmur Dannevirke

Billeder

Klik på billederne for at se dem større

Dagsprogram

Hent samlet program OBS. Nogle af vores rejser findes i flere udgaver. Læg mærke til, om du har valgt den rigtige afrejsedato, før du printer.

Dag 1
Vikingernes mægtige fæstning Trelleborg og Vikingemuseet Ladby

Efter endt opsamling kører vi mod vores første spændende besøgsmål. Voldene omkring Trelleborg er heldigvis intakte, så det er muligt at fastslå dimensioner, ligesom man kender husenes størrelse og beliggenhed, portene osv. Der er rejst en nøjagtig kopi af et vikingehus og nogle mindre middelalderbygninger uden for voldene.

Indtil for nyligt havde vi fire danske ringborge spredt i Danmark: Trelleborg her i Sydvestsjælland ved Slagelse, Nonnebakken midt i Odense, Fyrkat ved det nuværende Hobro samt den store Aggersborg nord for Limfjorden, hvorfra den kontrollerede gennemsejlingen til Vesterhavet. For få år siden fandt vi en ny, Ringborg, nær Køge, som er ved at blive udgravet.

Ringborgene minder ikke om noget man har set andetsteds i verden. De er meget karakteristiske med en cirkulær, høj, massiv ringvold og en indre kerne gennemskåret af to vinkelrette veje og de fire kvarte stykker er bebygget med ensartede huse i symmetriske kvadrater. Alt meget pedantisk og præcist. Aggersborg er den største med en diameter på 240 meter og de to små, Fyrkat og Nonnebakken, har en diameter på præcist det halve. Trelleborg er en mellemting på 136 meter. Man har aldrig fundet ud af, hvorfra konstruktionen stammer, men de kan minde om den tidligere ringborg ved Trelleborg i Skåne, og husene synes at være ret traditionelt danske i stilen.

Udgravningen af Trelleborg gav anledning til, at man støvede den gamle myte om Jomsvikinger af. Ifølge sagnet var danske jomsvikinger en krigerkaste eller drabelige krigsbrødre, der hærgede alle vegne og boede isolerede på en krigsborg uden kvinder. Denne myte stammer fra gamle beretninger hos Saxo og blev oprindeligt forkastet af videnskaben, men blev altså genoplivet, fordi man mente, at den præcision, som borgene var bygget med, var så forskellig fra dagliglivet og derfor kun kunne bebos af veldisciplinerede krigere. I dag kan vi med stor sikkerhed fastslå, at borgene er bygget over en kort periode omkring Kong Haralds regeringstid, og det derfor må antages, at de har været med til at cementere den nye storkongemagt.

Vi kører over broen og fortsætter ad den utroligt smukke landevej mod Kerteminde og Ladby. Her skal vi besøge et lille museum med den eneste kendte, velbevarede kongegrav, hvor vikingeskibet, der udgør kisten er næsten intakt. Museets udstilling fortæller ganske kort vikingehistorien, og desuden kan man se en kopi i fuld størrelse af et vikingeskib, der ligger fortøjet her.

Overnatning og middag på hotel i Vejle.

Dag 2
Harald Blåtands Ravningbro, Kongernes Jelling med Jellingstenene og Danmarks ældste by Ribe

Vi smører en madpakke i forbindelse med morgenmaden. Denne skal vi nyde som picnicfrokost i løbet af dagen.
Harald Blåtands fantastiske Ravningbro er et sandt mesterstykke fra vikingetiden, der dokumenterer, at baggrunden for den nordiske ekspansion simpelthen er teknisk viden. De store byggerier ved trelleborgene, Dannevirke, Ravningbro og kanalen på Samsø viser, at vikingerne mestrede mange komplicerede byggeteknikker. Danmark bestod på Haralds tid af Skåne og Halland, Oslo og Slesvig, og tilsvarende var resten af Norge og Sverige også statsdannelser med Bergen og Birka som centrale byer. 

Noget tyder på, at Danmark allerede var ret samlet fra omkring år 800. Den gængse opfattelse er, at Danmark har haft en central kongemagt under hele Vikingetiden, men at der periodevist har været andre og flere magtkonstellationer. Under alle omstændigheder har kongemagten haft godt greb om det hele i slutningen af perioden. De omfattende bygningsværker (Dannevirkes ældste dele er fra 737) tyder på, at kongemagten også har været af mere håndfast karakter, og at stormænd, der har sat sig op mod kongen ikke har været et dominerende fænomen, selvom det er sket ved mange lejligheder. Bare tænk på mordet i Finnerup lade.

Efter besøget ved broen fortsætter vi til Jelling.
Der er ikke så meget at se i Jelling bortset fra stenene, den lille kirke og museumsbygningen, men heldigvis er der rejst markeringer i landskabet, der giver mulighed for at fastslå stedets imponerende dimensioner. Bare det at stå på stedet for kongemagtens og den danske kristendoms arnested er en stærk oplevelse. Der har været mange diskussioner om kristendommens indtog i Danmark. Hvor meget betød Ansgar og Harald Blåtand i den historie? Her skal man huske, at Danmark var rigt repræsenteret blandt indvandrerne i specielt England, hvor vores forfædre havde bosat sig i East Anglia samt Northumberland med hovedsæde i York. Bosætterne havde gennem mere end hundrede år integreret sig blandt de kristne saksere og samtidigt bevaret båndene til familierne i Norden. Kristendommen farede så at sige over havet mellem landene og påvirkede alle. Gutrum, den første danske konge i East Anglia lod sig kristne hundrede år før.

Vi gør et stop i Ribe, Danmarks ældste eksisterende by. Vi må antage, at Ribes betydning for etableringen af Danmark er uden sidestykke som centrum for handel og de såkaldte vikingetogter. Nordmænd kom sejlende hertil i begyndelsen af år 700 for at handle, i særdeleshed med rensdyrtakker, der blev brugt til alskens formål som kamme, smykker og skafter. Det antages, at de korte, men ofte farlige sejladser over Kattegat, lærte søfolkene at klare de længere sejladser til England, Island og Irland. Almindeligvis regner man vikingetiden fra år 793, hvor skandinaviske vikinger overfaldt Lindisfarne-klosteret i Nordengland, men før da var de allerede gået i land langt sydligere, uden det åbenbart satte så store spor. Vikingerne var både sørøvere, handelsfolk og bosættere på jagt efter frugtbare jorder til at opdyrke, men der er næppe tvivl om, at de rigdomme, der blev bragt hjem via Ribe, har været med til at styrke kongemagten i denne del af landet.

Efter besøget i Ribe krydser vi grænsen til Tyskland, hvor vi skal overnatte i byen Rendsborg, lige ved Kielerkanalen i Slesvig-Holsten. Vi spiser middag på hotellet.

Dag 3
UNESCO-verdenskulturarv ved Danmarks vikingehovedstad Hedeby og den danske forsvarsmur Dannevirke

Efter morgenmaden kører vi til udkanten af Slesvig, hvor vi skal besøge den gamle vikingehovedstad.

Hedeby var utvivlsomt den vigtigste danske by under såvel Kong Harald som i århundrederne før. Den var handelscentrum i krydset mellem Hærvejen og flodforbindelserne mellem øst og vest og fungerede som indskibningshavn for Østersø-handelen. De første huse går tilbage til 7-800 tallet og var omgivet af en jordvold forbundet med Dannevirke, der voksede gennem de følgende århundreder. I dag er en række af de tidligere huse genopført nøjagtigt som de lå. Der er desuden havn, mole og modeller af de gamle skibe. De første rester af Dannevirke kan spores til år 733, og byen er omtalt som dansk tidligt i frankiske skrifter. I det hele taget er mange gamle kilder skrevet af de gejstlige, ofte på bestilling af en fyrste, der helst skulle tage sig godt ud i beretningen. Præsten Ælnod og en ukendt munk skriver eksempelvis begge om Knud den Helliges bedrifter, men det er delvist bestilt arbejde, og begge ønsker at rose og fremhæve Knuds dyder, hvilket måske også gælder Saxo, hvis baggrundskilder man ikke kender. I 848 får Ansgar lov til at bygge en kirke i Hedeby af Kong Godfred, og senere bliver byen et af de tre jyske bispesæder sammen med Århus og Ribe. Her er vi altså godt 100 år forud for Kong Harald. 

Efter besøget ved Hedeby fortsætter vi til Dannevirke. Vi finder et sted til frokost undervejs.
Dannevirke er et kolossalt bygningsværk, hvor den største, centrale del strækker sig gennem landet fra Slien i øst til Rejse å og Trenen i vest. Det samlede bygningsværk består imidlertid af mange mindre forsvarsværker, hvis historie går helt tilbage til 500-tallet og måske endnu længere tilbage. Det har startet som en jordvold, der er blevet højere og bredere med tiden, suppleret med palisader i forskellig udformning og til sidst forstærket med kampesten. De oprindelige folkeslag i området, anglerne, udvandrede til England efter det vestromerske riges fald i 400-tallet, hvorefter jyder tog det efterladte land i brug, hvilket passer ganske godt med de første arbejder på Dannevirke. 

Godt mætte af indtryk og vikingernes spændende historie bevæger vi os retur mod Danmark, hvor vi forventer at være hjemme ved aftentid. Vi stopper på vejen, så der kan spises middag (ikke inkl.)

Busrejse

Vi ved, at busrejser er en populær rejseform. Du skal bare tage plads, og din eneste opgave er at holde ferie. Albatros´ dygtige rejseledere sørger for, at oplevelserne kommer til dig i bedste Albatros stil. Det eneste du skal gøre er at læne dig tilbage og nyde turen i ro og mag. Ferien starter ganske enkelt allerede når du stiger ind i bussen.

Vi kører i moderne busser, der minimum er 4-stjernede

Hvordan er busserne

Vi kører i moderne busser, der minimum er 4**** og lever op til de Europæiske Miljø normer Euro 6.

Alle busser har:
Justerbare sæder, fodstøtter, bord/klapborde, klimaanlæg, minikøkken, "nød-toilet", hattehylder, læselamper, musikanlæg, tv skærme og 220v stik. Alle busser er røgfrie.

Valg af sæde

På busrejser med Albatros har du mulighed for at vælge dit favoritsæde allerede ved bestilling.

Hvor vil du sidde i bussen? Venligst kontakt Albatros for reservation af sæde.

Rækkerne 1,2,7,8 og 9 koster kr. 100,- at reservere for hele rejsen. 
Rækkerne 3 til 6 og 10 til 14 koster kr. 75,- at reservere for hele rejsen.

Ønsker du ikke at resevere en plads vil du blive tildelt din faste plads ved ombordstigning.
Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at at sædereservationen/din faste plads ikke gælder i eventuelle transferbusser.

Her kan du se pladsoversigt i bussen: https://documents.albatros-travel.com/dk/BUS_52PAX_seatingplan.jpg

Se opsamlingssteder og tider under "Praktiske oplysninger".

Prisinformation

Tillæg for enkeltværelse

698,-

Prisen inkluderer
 • Dansk rejseleder
 • Bus Sjælland – Vejle – Rendsborg – Sjælland
 • Udflugter og transport jf. program
 • 2 nætters indkvartering på gode hoteller i delt dobbeltværelse
 • 2 x morgenmad 
 • 1 x picnicfrokost på dag 2 (smør-selv)
 • 2 x middage (på hotel) 
 • Skatter og afgifter
Prisen inkluderer ikke
 • Sygdomsafbestillingsforsikring 6 % af rejsens pris
 • Eventuelle ekstra arrangementer
 • Eventuelle entreer/tillæg: Museum i Ribe (85 kr.), Audioguide Hedeby (20 kr.)
 • Tillæg for enkeltværelse
 • Drikkevarer
 • Personlige drikkepenge f.eks. til chauffør
 • Personlige fornødenheder og drikkepenge
 • Ekspeditionsgebyr pr. faktura kr. 130,- (bortfalder ved online-bestilling)
 • Fast plads i bussen: 150 kr./100 kr./75 kr. Kontakt os for ønskepladsen på tlf. 36 98 98 98 eller via mail til info@albatros.dk
 • Alt ikke nævnt under "Prisen inkluderer"

Praktiske oplysninger

Rejsen er underlagt Albatros Travels almindelige bestemmelser, som deltagerne forudsættes at være bekendt med.

Oplysninger om rejsen

Indkvartering

Hotellerne på rejsen er generelt meget moderne med en god standard (3- og 4-stjernede) og fin beliggenhed. Trådløst internet er hurtigt og velfungerende og frit tilgængeligt på samtlige hoteller.

 • 1 nat i Vejle, Vejle Center Hotel. Et moderne byhotel med funktionelle værelser, restaurant og uhøjtidelig stemning. Et godt udgangspunkt for en slentretur langs Vejle Å til midtbyen.
  Hjemmeside: https://vejlecenterhotel.dk/
 • 1 nat i Rendsborg, Hotel ConventGarden. Hotellet blev bygget i 1874 og renoveret i 2014. Enkle men fuldt udstyrede værelser. Populær restaurant med udsigt og bar på hotellet. Beliggende lige ved Kielerkanalen.
  Hjemmeside: http://www.conventgarten.de/

Helbredsstatus

Ingen strabadserende vandreture – stederne kan opleves i kort afstand fra bussen. På denne tur er det en forudsætning, at man er i almindelig god fysisk form og kan bevæge sig ved egen hjælp.

Bagage

Det er en god idé at medbringe en mindre rygsæk eller taske til dagsture/udflugter og rejsedage, hvor du oftest ikke ser din bagage igen før om aftenen.

Deltagerantal

Denne rejse kræver et deltagerantal på minimum 25 personer. Hvis dette antal ikke nås, forbeholder vi os retten til at annullere rejsen – dette vil typisk ske senest 4-6 uger før planlagt afrejsedato. I henhold til Lov om Pakkerejser § 20 stk. 1 og stk. 3 er vi som rejsearrangør ikke erstatningsansvarlige for eventuelle tab, man som kunde måtte blive påført som følge af annulleringen. Vi er alene forpligtede til at refundere rejsens pris.

Påstigningssteder og -tider

Påstigningssteder og -tider

Ved bestilling, noter venligst ønsket opsamlingssted i bemærkninger!

3400 Hillerød, Hillerød Station v. HT pladsen, Nordre Jernbanevej, kl. 07:00
3450 Blovstrød Circle K, Kongevejen, kl. 07:10
3460 Birkerød Station, Stationsvej, kl. 07:15
2840 Holte Station, Holte Stationsvej, kl. 07:25
2800 Lyngby Station, Jernbanepladsen 1, kl. 07:35
1705 København, Ingerslevsgade v. DGI Byen, kl. 08:00
4100 Ringsted E20, v. afk. 35, pendler P-plads, Østre Ringvej, kl. 09:00
4200 Slagelse Circle K, Trafikcenter Allé (afk. 39), kl. 09:45

Hjemkomststeder og -tider

4200 Slagelse Circle K, Trafikcenter Allé afk. 39, kl. 19:15
4100 Ringsted E20, v. afk. 35, pendler P-plads, Østre Ringvej, kl. 19:35
1705 København, Ingerslevsgade v DGI Byen, kl. 20:25
2800 Lyngby Station, Jernbanepladsen, kl. 20:50
2840 Holte Station, Holte Stationsvej, kl. 21:00
3460 Birkerød Station, Stationsvej, kl 21:10
3450 Blovstrød Circle K, Kongevejen, kl. 21:15
3400 Hillerød, Hillerød Station v. HT pladsen, Nordre Jernbanevej, kl. 21:25

Generelle forhold

En tryg rejseoplevelse

Vi vil så gerne have, at du føler dig tryg som Albatros-rejsende, lige fra du bestiller din rejse, til du kommer hjem med en masse gode oplevelser – også i en verden med coronavirus. Derfor har vi lavet en række tiltag for at minimere risikoen for smitte, samtidig med at du får alle de rejseoplevelser, du drømmer om. Vores tiltag omfatter bl.a.:

 • Alle rejseledere er certificeret i WHO’s retningslinjer for smittebegrænsning
 • Ekstra høje krav til vores samarbejdspartnere i forhold til rengøring
 • Vi informerer alle vores rejsedeltagere om rejseforsikring og minimering af smitte

Læs om alle vores tiltag her

Rejsens krav til fysisk formåen

Som hovedregel gælder det, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. Samtidig skal vi understrege, at vores rejser generelt ikke er egnede for gangbesværede. Selv på bus- og togrejser samt krydstogter vil der ofte være behov for at gå til og fra seværdigheder. På mange af vores kulturrejser vil blot en dags samlede besøg ved seværdigheder osv. nemt overstige 5 kilometers gang.

Rejseforsikring

Alle deltagere i Albatros Travels rejser skal tegne en rejseforsikring, der som minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport.  Da den offentlige sygesikring ikke længere kan bruges som rejseforsikring, er det en forudsætning for deltagelse i vores rejser, at du har tegnet en rejseforsikring. Vi anbefaler, at forsikringen også indeholder en bagagedækning i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af bagage.

Gouda Rejseforsikring

Albatros Travel kan hjælpe dig med at tegne en forsikring gennem Gouda Rejseforsikring, som kan tilbyde en forsikring, der passer lige til din rejse.

Bemærk, at hvis du rejser uden for Europa, er fyldt 70 år eller lider af kroniske sygdomme, skal du udfylde en helbredserklæring. Gouda anbefaler, at du udfylder denne sammen med din egen læge. Helbredserklæringen fås hos Albatros Travel og indsendes til Gouda. Du er først forsikret, når du har modtaget forhåndstilsagnet fra Gouda.

Er du forsikret hos et andet selskab, kan der gælde andre regler – se din police eller spørg dit forsikringsselskab. Det er den rejsendes eget ansvar, at den tegnede forsikring indeholder den fornødne dækning.

Albatros Travels rejseledere og guider

På Albatros Travels grupperejser vil turen være ledet af en dansk rejseleder, der enten møder gruppen i lufthavnen inden afrejse eller ved ankomst til destinationen. På busrejser møder I rejselederen senest ved det sidste opsamlingssted. Chaufføren hjælper til med bagage, informerer om sædeplacering i bussen og sørger for, at I kommer sikkert frem.

På Albatros Travels individuelle rejser vil I blive mødt af en engelsktalende lokal guide på destinationen, ligesom det vil være engelsktalende lokale guider, der leder de udflugter, der indgår i rejsen.

Enkelte af vores rejser er uden lokal guide, dette vil i så fald tydeligt fremgå af programmet. Alle vores guider og rejseledere er erfarne, veluddannede og nøje udvalgt af Albatros Travel.

Drikkepenge

På vores rejser kommer du i kontakt med hverdagslivet og dets skikke. Der kan være forhold, du ikke synes om eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med drikkepenge. I mange lande er drikkepengesystemet mere organiseret, end vi som danskere er vant til, og der er en forventning om, at lokalguider og chauffører i løbet af rejsen modtager en vis sum drikkepenge, da lønnen i servicebranchen ofte er afstemt derefter. Vi angiver et beløb i vores rejseprogram, således at du hjemmefra kan tage højde for dette. Rejsens pris inkluderer ikke drikkepenge, da det er et individuelt anliggende, og drikkepengesystemet er en del af den kultur, man vælger at besøge, og som man derfor bør respektere. For en god ordens skyld må vi understrege, at drikkepenge naturligvis er frivillige.

Tillæg for enkeltværelse og -kahyt

De oplyste priser på vores rejser er baseret på 2 personer, der rejser sammen og bor i delt dobbeltværelse eller dobbeltkahyt. For vores gæster, som rejser alene, vil der være et tillæg for enkeltværelse og/eller -kahyt. Tillægget er en afspejling af det prisniveau, vi som rejsearrangør bliver mødt med, når vi opkøber værelser og kahytter hos vores underleverandører. Et enkeltværelse vil altid være forholdsvis dyrere pr. person end et dobbeltværelse. Dette er et vilkår, der har været gældende inden for rejsebranchen i mange år og er således at betragte som kutyme.
Tillægget vil altid fremgå af vores materiale.

Pas

Vær opmærksom på, at dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomst fra destinationen. Dette krav gælder for alle vores rejser, uanset at enkelte lande måtte kræve kortere gyldighed. At vi som rejsearrangør stiller dette 6-måneders gyldighedskrav, er for at undgå situationer, hvor et lands gyldighedskrav måtte blive ændret fra bestilling af rejsen og frem til afrejse.

Rejser med mindreårige

Hvis du skal rejse sammen med børn, som ikke er dine egne (fx børnebørn), eller hvis du og dine børn ikke har samme efternavn, kan nogle lande nægte jer indrejse. Det kan derfor være nødvendigt at medbringe en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest på engelsk og en underskrevet erklæring, der tillader den mindreårige at rejse i selskab med en navngivet voksen. Husk også at tjekke reglerne for dokumenternes gyldighed – dvs. hvornår de skal være udstedt ift. afrejsedato, hvordan de skal være stemplet osv.

USA er et af de lande, som har ovenstående krav, men der findes ikke nogen endegyldig liste over, hvilke andre lande det gælder. Derfor anbefaler vi dig at kontakte den nærmeste ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til, for at få oplyst reglerne.

Placering i flyet

Vi skal gøre opmærksom på, at det er luftfartsselskabet, som suverænt står for fordelingen af sæder i flyet.

Placering i bussen

På rejser med fly foregår transporten på destinationen oftest med bus. Her kan man ikke reservere en fast plads i bussen, og det er heller ikke muligt at købe en bestemt plads inden rejsens start. Det er selvfølgelig muligt at aftale rokeringer undervejs på rejsen, så alle på skift kommer til at sidde foran såvel som bag i bussen.

På rejser, der foregår med bus fra Danmark, kan du reservere en bestemt siddeplads i bussen, hvoraf nogle kræver en merbetaling. De pladser, der ikke er reserveret, fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Busrejserne er markeret med ”BUSREJSE” på hjemmesiden.

Forplejning om bord på flyet

På de fleste af vores rejser benytter vi rutefly. På de europæiske ruter har du som regel mulighed for at købe forskellige drikkevarer og for eksempel en sandwich. Nogle få selskaber serverer vand, juice, kaffe eller te gratis. På de lange oversøiske ruter er maden inkluderet, hos nogle få selskaber også drikkevarer.

Ønsker du vin, øl og spiritus, skal du som regel selv betale for det. Servicen om bord varierer meget fra selskab til selskab og ændres jævnligt, så vi kan desværre ikke give mere præcise oplysninger inden rejsen.

Specialkost

På flyrejser skal specialkost som eksempelvis diabetes- eller vegetarmad bestilles senest 45 dage inden afrejse. Bemærk, at nogle luftfartsselskaber kræver betaling for specialkost. Vi viderebringer altid ønsker om specialkost på flyrejsen til flyselskabet, men kan ikke garantere den. På busrejser kan vi desværre ikke tilbyde specialkost.

Som udgangspunkt har vi på vores rejser ikke mulighed for at tilbyde specialkost, da der på mange af vores rejser er inkluderet fælles måltider, hvor menuen er bestemt og bestilt på forhånd. Man må derfor forvente at skulle spise samme mad som de øvrige deltagere på rejsen. Vi noterer og viderebringer gerne ønsker om specialkost eller information om allergier, men vi har desværre ikke mulighed for at garantere, at man kan få serveret særlige måltider, eller at der kan tages særlige hensyn ved allergi.

Forbehold/ændringer

Der tages forbehold for ændringer i programmet. Albatros Travel og vores lokale samarbejdspartnere tilstræber altid at afvikle rejsen nøje i henhold til programmet, men det kan af hensyn til seværdighedernes åbningstider eller praktiske omstændigheder være nødvendigt at gennemføre ruten i en anden rækkefølge end anført. Derudover kan programpunkter risikere at udgå på grund af force majeure-situationer som vejrforhold, vejforhold eller forsinkede flyafgange.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at alle rejser løbende revideres og søges forbedret på baggrund af de tilbagemeldinger, vi modtager efter hver rejse. Revidering af rejsen vil derfor medføre, at der kan være opstået ændringer i programmet, fra den blev købt, til afrejsen finder sted. Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest opdaterede program, der har til hensigt at tjene kundernes bedste og sikre den mest smidige afvikling af rejsen.

Rejsen sælges som en hel "pakke", og det vil ikke være muligt at refundere de dele af pakken, der evt. ikke benyttes.

Vi skal gøre opmærksom på, at tilkøbte udflugter kun gennemføres ved et tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Afhængig af aflysningstidspunktet tilbagebetales prisen for den aflyste udflugt til de tilmeldte deltagere enten før eller efter hjemkomst fra rejsen.

Rated 3 out of 5 by from En fin tur men lidt rodet. Det overordnede tema var spændende, men flere ting gjorde turen lidt rodet. Dels gjorde geografien, at historien jo ikke kunne præsenteres kronologisk, så man sprang lidt i tid og sted. Dels havde rejselederen en meget fabulerende tilgang, hvilket gjorde det svært at fastholde en rød tråd eller fokus. I andre sammenhænge kunne denne tilgang være fin, men der var lidt for mange "sidehistorier" og personlige betragtninger efter min smag. Endelig bar turen præg af at være "første gang". Det havde især konsekvenser i Hedeby, hvor ingen kunne nå ud til selve byen pga tidsnød. Til gengæld havde vi lige efter masser af tid i Slesvig til at se en kirke, der var pakket ind i plastik. Lidt usmart planlægning! En meget positiv ting var, at vi ikke gik rundt i samlet flok, men kunne gå i eget tempo.
Date published: 2020-08-27
Rated 5 out of 5 by from Spændende, indholdsrig og meget inspirerende tur Fint tilrettelagt tur, hvor vi nåede at se de meget interessante steder i roligt tempo. Vi fik et meget fint indtryk af geografien, naturen og det historiske indhold på de forskellige steder, vi besøgte. Meget fin introduktion af rejselederen i bussen inden hvert besøg. Det var rart at gå rundt hver især og fordybe sig. Rigtig godt, at rejselederen, når vi startede nyt sted, opfordrede os til at starte forskellige steder, henholdsvis i museet eller ude på site'en og fordele os i disse coronatider. Eneste lille anke: i Hedeby manglede vi mere tid både i museet og til at gå hen til de genopførte huse. Ved de øvrige steder passede den afsatte tid perfekt. Kan varmt opfordre Albatros til lignende busrejser med et historisk/arkæologisk/arkitektonisk/naturhistorisk tema, hvor man når godt rundt om et emne. Vi glæder os til nye ture.
Date published: 2020-08-26
Rated 4 out of 5 by from En interessant og spændende tur med et par svagheder Oplægget til turen var for en vikingetidsinteresseret helt perfekt og en vidende og velformulerende guide gjorde det til en god oplevelse. Når jeg kigger tilbage burde turen have været fordelt over 4 dage og ikke kun 3. idet der var for lidt tid den sidste dag til at se både museum og vikingelandsbyen i Hedeby samt Slesvig og Dannevirke. Det må være et krav at man skal have lokal guide, det manglede i Hedeby og Jelling.
Date published: 2020-08-31
Rated 4 out of 5 by from Det var tydeligt at det var første gang turen blev gennemført Erfaren rejseleder, men ikke med detailviden. God chauffør og god bus, dog med reflekser i sideruderne. Forkert bedømmelse af tidsforbruget på de enkelte seværdigheder, de fleste for meget (spild)tid, Hedeby helt utilstrækkelig tid til at nå frem til huse og havn efter musæet. Pæne hoteller, Vejle Center serverede dog cafeteriemad, Hotel Convent Gardens mad var væsentlig bedre.
Date published: 2020-09-01
Rated 5 out of 5 by from Spændende viden om vikingetiden og Danmarks historie En spændende rejse, hvor rejselederen kunne fortælle en masse om vikingetiden i Danmark og de tidligere konger. Vi fik meget viden i bussen og var så på egen hånd ved seværdighederne. Dette som følge af Covid-19, men det gjorde det ikke til en dårligere opl3velse. Hotellerne var fine, maden ligeså.
Date published: 2020-08-26
Rated 4 out of 5 by from God og lærerig tur Se videre i skemaet
Date published: 2020-08-28
 • y_2020, m_9, d_18, h_17
 • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.12
 • cp_1, bvpage1
 • co_hasreviews, tv_0, tr_6
 • loc_da_DK, sid_DKBUS04, prod, sort_[SortEntry(order=RELEVANCE, direction=DESCENDING)]
 • clientName_albatros-travel

Lignende rejser

DKBUS04ADK