Ny bog fra Søren Rasmussen

Mennesket i naturen – naturen i mennesket
Søren Rasmussen er udover at være stifter og ejer af Albatros også biolog og forfatter. I hans nye bog "Mennesket i naturen – naturen i mennesket" dykker han langt ned i evolutionsbiologien og gør op med forestillingen om menneskets særstatus i naturens verden.

Er den menneskelige hjerne skabt til at tænke langsigtet?

Charles Darwins evolutionsteori er verdens vigtigste, videnskabelige erkendelse, konstaterer forfatter, biolog og rejsebureaudirektør Søren Rasmussen. »Den rummer antageligt nøglen til vores langsigtede overlevelse. Men Darwins oprindelige formulering rummer kun ansatsen til en langt mere kompleks teori, der dukker op i horisonten, efterhånden som vi graver os ned i genetikkens mysterier«, siger han.

Darwin kendte ikke til gener og manglede derfor selv halvdelen af teorien: Naturens evne til at skabe variationer, som er selve forudsætningen for den naturlige udvælgelse, siger Søren Rasmussen. »Naturen er fantastisk til at skabe variation, den skyder med spredehagl og manipulerer lige så meget med os som vi med den – vi ved det bare ikke«, siger han.

I Mennesket i naturen – naturen i mennesket fremlægger Søren Rasmussen en række eksemplar på, hvor afhængige vi er af biosfæren. Han beskriver, hvordan vi mennesker ynder at se os selv stående uden for naturens verden, og at vi har en tendens til at ignorere, at vi er uløseligt forbundet med de organismer, der lever i os, på os og omkring os. »Vores arvelige egenskaber, generne, er ikke dét, vi for få år siden troede, de var. Alt liv i biosfæren hænger sammen som ærtehalm, alle celler og organismer kommunikerer på tværs af artsbarrieren, og vores genetiske udtryk er under påvirkning fra omgivelserne«.

Søren Rasmussen påpeger, at mange af menneskets aktiviteter har den konsekvens, at de gradvist nedbryder biosfærens diversitet – og de kan dermed sammenlignes med naturkatastrofer, fordi de underminerer vores grundlag for eksistens. Han citerer den amerikanske biolog Edward O. Wilsons ord om, at »hjernen er en maskine, der er bygget til at overleve, ikke til at forstå sig selv«. Men hvad nu, hvis overlevelsen er betinget af den refleksion, spørger han.

»Vi opfatter bæredygtighed som en særlig, vedvarende pagt med naturen, men ofte munder begrebet ud i en i statisk produktionsform, der er præcist det modsatte, for naturen er udviklende og dynamisk. Og den responderer på alt, vi foretager os«, siger Søren Rasmussen.

Mennesket i naturen – naturen i mennesket er udgivet på Gyldendal og kan købes hos boghandleren.

Bogen har fået 5 stjerner af Berlingske Tidendes anmelder, som skriver "Det er umuligt at favne hele dette storværk i nogle få linjer i en anmeldelse. Men bogen er fyldt med indsigt, selvstændig refleksion og med talrige tankevækkende historier fra naturens verden."
Klik her og læs hele
anmeldelsen i Berlingske Tidende