Vejledning i visumansøgning til rundrejser med bus

Vejledning til udfyldelse af visumformular for dig, der skal på rundrejse med bus

Inden du begynder at udfylde visumansøgningen, bedes du have dit pas klar.

I ansøgningen skal du kun udfylde de felter, der er markeret med en lille rød stjerne. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk. Husk derfor, at bogstaverne Æ, Ø og Å skal skrives som AE, OE og AA.

Trin 1

 • Country: Vælg DENMARK
 • Hints and help language: Vælg DANISH
 • Sæt flueben i den lille boks ud for: Jeg har læst denne information
 • Klik derefter på: Udfyld det nye ansøgningsskema

Trin 2

 • Password: Skriv et vilkårligt kodeord – og skriv det ned. Dette er for din egen skyld i tilfælde af, at du skal åbne visumansøgningen igen senere.
 • Confirm password: Skriv det samme kodeord, som ovenfor.
 • Enter text displayed on the image: Skriv de bogstaver/tal, der står i feltet.
 • Klik derefter på knappen: Send

Trin 3 – Oplysninger om et elektronisk visumsansøgningsskema
Systemet fortæller dig nu id-nummeret på dit ansøgningsskema. Skriv nummeret ned og gem det.
Klik derefter på knappen: Fortsæt

Trin 4 – Oplysninger om det visum, De søger

 • Nationality: Vælg din nationalitet
 • If you had USSR or Russian nationality at some time please select ’yes’ and indicate when and why you lost it: Hvis du har haft et russisk eller sovjetisk statsborgerskab, skal du vælge Yes. Hvis ikke, skal du vælge No
 • Purpose of visit (section): Vælg Tourism
 • Purpose of visit: Vælg Tourism
 • Visa category and type: Vælg Common tourist
 • Number of entries: Vælg Single
 • Date of entry into Russia: Skriv indrejsedatoen til Rusland
 • Date of exit from Russia: Skriv afrejsedatoen fra Rusland
 • Klik derefter på knappen: Fortsæt

Trin 5 – Personlige oplysninger

 • Surname (as in passport): Skriv dit efternavn, præcis som det står i dit pas
 • First name, other names, patronymic names (as in passport): Skriv dit/dine fornavn(e) og mellemnavn(e)
 • Other names used in the passport (maiden, religious, etc.): Skriv de navne, du tidligere har haft, f.eks. navne før indgået ægteskab. Har du haft flere andre navne, bedes du klikke på knappen Tilføj
 • Sex: Skriv dit køn (Female = kvinde eller Male = mand)
 • Date of birth: Skriv din fødselsdato, præcis som det står i dit pas
 • Your place of birth: Skriv hvor du er født, præcis som det står i dit pas
 • If you were born in Russia, select ’yes’ and specify when and which country you have immigrated to: Hvis du er født i Rusland, svarer du Yes – og skriv hvornår du flyttede og til hvilket land. Hvis ikke, svarer du No
 • Klik derefter på knappen: Fortsæt

Trin 6 – Oplysninger om passet

 • Passport number: Skriv dit pasnummer (9 cifre), præcis som det står i dit pas
 • Date of issue: Skriv den dato dit pas blev udstedt, præcis som den står i dit pas
 • Date of expiry: Skriv den dato dit pas udløber, præcis som den står i dit pas
 • Klik derefter på knappen: Fortsæt

Trin 7 – Oplysninger om besøget

 • Which institution you are going to visit? Vælg Travel company
 • Name of organization: Skriv Baltma Tours Ltd
 • Address: Skriv 94, Mira ave., 236022 Kaliningrad, Russia
 • Reference number: Skriv 019973
 • Confirmation number: Nummeret finder du øverst på din invitation
 • Itinerary (places of visit). City name: Skriv Kaliningrad
 • Do you have medical insurance policy valid in Russia: Når man rejser til Rusland, SKAL man have en rejseforsikring. Så har du en, skal du svare Yes – herefter skal du angive forsikringsselskabets navn og din firsikrings police-nr.
 • Have you ever visited Russia: Hvis du før har besøgt Rusland, skal du vælge Yes og angive, hvor mange gange du har været i Rusland samt datoen for dit sidste besøg. Hvis dette er dit første besøg til Rusland, vælger du No
 • Klik derefter på knappen: Fortsæt

Trin 8 – Kontaktoplysninger og anden information

 • Do you have a permanent residential address? Vælg Yes
 • Your permanent address: Skriv din faste hjemmeadresse (gadenavn, nummer og postnummer)
 • Your phone number: Skriv dit telefonnummer (+45 xx xx xx xx. Dette punkt er ikke markeret med en rød stjerne, men der SKAL svares på spørgsmålet).
 • Your email: Skriv din emailadresse
 • Do you work (study) in the present time? Vælg Yes, hvis du har et job og udfyld de efterfølgende punkter. Hvis du ikke har et job, vælg NO
 • Name of employer: Skriv hvor du arbejder (firmaets navn)
 • Work position: Skriv hvad din arbejdstitel / stilling er
 • Employer address: Skriv adressen på din arbejdsplads
 • Work telephone: Skriv telefonnummeret til din arbejdsplads
 • Children under 16 years and other relatives written in your passport and travelling with you: Vælg No, da alle danske rejsende skal have deres eget pas.
 • Do you currently have relatives in Russia: Vælg Yes, hvis du har slægtninge i Rusland, eller No, hvis du ikke har.
 • Klik derefter på knappen: Fortsæt

Trin 9 – Ansøgningens dato og sted

 • Select the location where you will be applying for your visa – destination name: Vælg Visa Application Center VFS (Copenhagen)
 • Klik derefter på knappen: Fortsæt

Trin 10 – Oplysninger om det visum du søger

 • Nu ser du alt det, du netop har udfyldt. Har du ændringer til et afsnit, skal du klikke på Modify og tilrette.
 • Klik derefter på knappen: Fortsæt indtil du kommer tilbage til oversigten.
 • Har du ingen ændringer, klikker du på knappen: Gem

Trin 11 – Ansøgningsskemaet er blevet udfyldt

 • Klik på: Ansøgningsskema i A4-format, og print et eksemplar
 • Når du har printet, skal du underskrive formularen med navn og dato samt lime pasfotoet på i billedrammen (pasfotoet må ikke clipses på). Skemaet er nu klar til at blive afleveret på det russiske visumcenter.

God rejse!