Ansvarlig produktion af rejser

Når vi laver rejser, fokuserer vi på de områder, hvor vi kan gøre den største forskel

En ny rejse er summen af mange kompromisser. Det ville være nemt at sige, at vi kigger efter de bedste grønne eller bæredygtige muligheder, men det er langt fra hele sandheden, for der er mange andre hensyn at tage. En rejse skal være indholdsrig, forholdsvis komfortabel, og prisen skal afspejles i kvaliteten. Vi kan ikke vælge en særlig miljøvenlig flyløsning, hvis det indebærer otte timers ventetid i en lufthavn eller en væsentlig fordyrelse af prisen, men vi holder naturligvis et vågent øje med, hvad rejsende ønsker og vil betale for.

Fordi vi fokuserer på de områder, hvor vi reelt har mulighed for at gøre en forskel, og derfor vil mange af vores initiativer ikke være umiddelbart synlige for den rejsende. Det handler både om at have orden i eget hus og dernæst hos vore leverandører, som vi arbejder meget tæt sammen med omkring emner som arbejdsforhold for ansatte og herunder rimelige lønninger, efterlevelse af vedtægter om antikorruption, aktive miljøinitiativer såsom afskaffelse af plastik, genbrug, miljøvenlige transporter som lokale togforbindelser, socialt arbejde og udbredelse af miljøkritiske holdninger og almen kulturforståelse.

Selvom vi har utroligt mange dygtige samarbejdspartnere, veluddannede, engagerede rejseledere og medarbejdere, er det ikke altid vi rammer rigtigt, fordi verden nu engang er kompliceret og de relevante spørgsmål komplekse. Derfor hilser vi de rejsendes gode råd og observationer meget velkomne.

I de senere år har vi også fokuseret mere på dyrevelfærd og afstår helt fra at deltage i arrangementer, hvor dyr behandles dårligt, selvom det er en del af den lokale kultur. I princippet støtter vi alle alternativer, hvor dyr behandles ordentligt.

Vi samarbejder med World Animal Protection om arbejdet med dyrevelfærd på rejsen og får produceret vores Albatros-poloer af den økologiske fairtrade tøjproducent Neutral. Som støtter af FN’s initiativ Global Compact indsender vi årligt en rapport om vores CSR-aktiviteter. Vi er i konstant bevægelse og forsøger at gøre vores bedste med de oplysninger vi får.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi rejser med hjerte, hjerne og holdning.