Vejledning i ansøgning om visum til Uganda

Denne vejledning gælder kun gæster, der rejser med Albatros Travel

Inden din rejse til Uganda, skal du udfylde en elektronisk visumansøgning via denne hjemmeside: https://visas.immigration.go.ug/. Følg disse trin:

Vælg START A NEW APPLICATION

Disclaimer
Vælg: Accept

Step 1 of 4: Select type of application
Visa or permit: Vælg VISA
Category: Vælg UGANDA ORDINARY/TOURIST VISA
SubCategory: Vælg SINGLE ENTRY
Husk at uploade:

  • En kopi af fotosiden i dit pas
  • Et nyere pasfoto
  • Et vaccinationsbevis for gul feber

Step 2 of 4: Fill the form (Udfyld ansøgningen)
Given names: Fornavn/e
Date of birth: Fødselsdato
Marital status: Civilstand
Surname: Efternavn
Gender: Køn
Current nationality: Nuværende nationalitet
Do you have dual nationality?: Har du dobbelt statsborgerskab? - Vælg YES for ja eller NO for nej
Former nationality: Tidligere nationalitet
Place of birth: Fødeby  
Country of birth: Fødeland
Immigration status in country of residence: Status i bopælsland - Vælg CITIZEN
Country of residence: Bopælsland
City of residence: Byen du bor i
Current residential address: Din nuværende adresse
Phone number: Telefonnummer
Email: e-mail-adresse
Confirm email: Bekræft din e-mail-adresse

Passport data (pasoplysninger)
Passport type: Pastype - Vælg ORDINARY (NORMALT)
Passport number: Pasnummer
Issuing Country: Udstedelsesland
Place of issue: Udstedelsessted
Date of issue: Udstedelsesdato
Date of Expiry: Udløbsdato
Previous Passports: Tidligere Pas - Valgfrit
Do you have children endorsed on your passport accompanying you?: Har du børn skrevet ind i dit pas, som er med på rejsen? - Vælg YES for ja eller NO for nej

Other data (andre oplysninger)
Contact in Uganda (person, organization, hotel, travel agency): Kontakt i Uganda - Skriv: Primate Expedition, Chris Wanda, 256 392 002 166
Travel history: Tidligere rejsemål
Purpose of visit: Formål med rejsen - Vælg TOURISM
Date of arrival: Ankomstdato
Point of entry of where you want to have your visa personalized: Hvortil ankommer du i Uganda? - Vælg  ENTEBBE
Duration of stay requested: Antal dage i Uganda
Specify period in days, months or years: Skriv om ovenstående er dage, måneder eller år
Have you been denied a Visa before?: Er du tidligere blevet afvist visum til Uganda? Vælg YES for ja eller NO for nej
Have you been deported before?: Har du været deporteret før? - Vælg YES for ja eller NO for nej
Have you been convicted in any country?: Er du blevet dømt i et hvilket som helst land? - Vælg YES for ja eller NO for nej
Are there any criminal proceedings against you?: Er der nogen straffesager mod dig? - Vælg YES for ja eller NO for nej
Are you suffering from any infectious, contagious or mental illness?: Lider du af en smitsom eller psykisk sygdom? - Vælg YES for ja eller NO for nej

Sæt KRYDS i firkanten:
I confirm that all information provided in this form is accurate and valid (Jeg bekræfter, at alle oplysninger i denne formular er korrekte og gyldige)

Validation (validering)
The question is to prevent spam attacks (spørgsmålet er for at forhindre spamangreb). Sæt flueben i firkanten og klik på NEXT STEP
I´m not a robot (Jeg er ikke en robot)

Step 3 of 4: Add Documents (Upload dokumenter)
Tilladte Dokument-formater: PDF, JPEG, PNG, BMP.
Minimum størrelse: 5 kb. Maximum størrelse: 250 kb.

Passport copy: upload en kopi af billedsiden i dit pas
Recent Passport-size Photograph: upload et nyere pasfoto
Vaccination Certificate (Yellow fewer): Vaccinationscertifikat, der viser at du er vaccinaeret mod gul feber

Klik derefter på NEXT STEP

Step 4 of 4: Application data (Ansøgningsinformationer)
Gennemgå venligst de oplysninger, du har opgivet. Hvis du finder fejl, skal du rette dem, inden du går videre, ved at klikke på PREVIOUS STEP.

Er der ingen fejl, så print en kopi og klik på SUBMIT (indsend).

Det er en god ide at notere dit Applications ID-nummer.

E-visum koster 50 dollars inkl. gebyr på ca. 1,50 dollars.