Vejledning i visumansøgning til Indien (e-Tourist Visa)

Her kan du få hjælp til, hvordan du udfylder din visumansøgning inden din rejse til Indien

Det er vigtigt, at du følger denne vejledning nøje.

For at søge om visum skal du bruge følgende:

1. Pas
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter din hjemrejsedato fra Indien. I forbindelse med udfyldelsen af visumansøgningen skal du bruge en kopi af fotosiden i dit pas. Den skal uploades elektronisk, så du skal have paskopien klar på din computer. Filen med paskopien skal være en PDF-fil og må maks. fylde 300 kb.

2. Pasfoto
Du skal bruge et pasfoto, som skal uploades i forbindelse med udfyldelse af visumansøgningen. Du skal derfor have fotoet elektronisk på din computer. Fotoet skal opfylde de gældende krav til pasfotos, det skal være i farver og må ikke være mere end 6 måneder gammelt. Fotoet skal være en JPG-fil og må maks. fylde 1 mb.

3. Ansøgningsformular
Der skal udfyldes én ansøgning for hver ansøger elektronisk på internettet. Oplysningerne i visumansøgningen skal stemme fuldt ud overens med oplysningerne i dit pas. Alle for-, mellem- og efternavne skal anføres præcis, som de fremgår af passet. Du må ikke udelade nogen navne eller skrive eventuelle kaldenavne.

Der findes tre forskellige typer eTourist Visa med forskellig varighed og pris.
30 dages visum - 25 dollars
1 års visum - 40 dollars
5 års visum - 80 dollars
Hvis du vælger 30 dages visum, skal du lave din visumansøgning tidligst 25 dage før din ankomstdato til Indien. Hvis du vælger 1 eller 5 års visum, gælder visummet fra den dag, du laver ansøgningen. Sørg derfor for at både din ankomst- og afrejsedato ligger inden for visumperioden.

Du udfylder visumansøgningen på https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

Husk at have dit pas klar. Du skal kun udfylde de felter, der er markeret med en rød stjerne. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk. Husk derfor, at Æ, Ø og Å skal skrives som AE, OE og AA.

Start din udfylde visumformularen skal du klikke på Apply here for e-Visa

Husk at når du er i gang med din ansøgning, så skal du skrive dit `Temporary Application ID` ned og gemme det, hvis du vil ind på din ansøgning igen. Eksempel på et Tem. App.ID (53081534JSBL8HO)

Trin 1
Online Visa Application

 • Passport Type: Vælg Ordinary
 • Nationality: Vælg Denmark
 • Port of Arrival: Vælg din ankomstby i Indien
 • Date of Birth: Skriv din fødselsdato (dato / måned / år)
 • Email ID: Skriv din email-adresse
 • Re-enter Email ID: Skriv email-adressen igen
 • Expected Date of Arrival: Skriv din ankomstdato (dato / måned / år)
 • Visa Service: Vælg en type eTourist Visa blandt disse:
  eTourist Visa (for 30 Days) - 25 dollars + gebyr
  eTourist Visa (for 1 Year) - 40 dollars + gebyr
  eTourist Visa (for 5 Years) - 80 dollars + gebyr
  NB: Alle eVisa er gældende fra den dag, du søger
 • Når du har valgt dit eTourist Visa, kan du vælge dit opholds formål. Vælg RECREATION/SIGHT-SEEING
 • Enter Access Code: Tast de bogstaver/tal som står i feltet ovenover
 • I have read the instructions, I have all the required documents in scanned pdf format and photograph in jpg/jpeg format: Sæt flueben i firkanten
 • Klik derefter på Continue

Trin 2
Applicant Details

 • Surname: Skriv dit efternavn, præcis som det står i dit pas
  NB: Feltet skal udfyldes, selv om der ikke er rød stjerne
 • Given name: Skriv dit/dine fornavn(e) og mellemnavn(e), præcis som det står i dit pas
 • Have you ever changed your name? If yes, click the box: Har du nogensinde ændret for- eller efternavn?
  • Hvis ja, klik i den lille boks og skriv dit oprindelige navn
 • Sex: Vælg dit køn (Female = kvinde, Male = mand)
 • Date of birth: Informationen bliver hentet fra trin 1
 • Town/City of birth: Skriv hvor du er født, præcis som det står i dit pas
 • Country of birth: Vælg det land, som du er født i
 • Citizenship/National Id No.: Skriv NA
 • Religion: Vælg f.eks. CHRISTIAN
 • Visible identification marks: Skriv NONE
 • Educational Qualification: Vælg dit uddannelsesniveau
 • Did you acquire Nationality by birth or by naturalization?:
  • Vælg BY BIRTH, hvis du er født i Denmark
  •  Vælg NATURALIZATION, hvis du tidligere har haft et andet statsborgerskab – vælg derefter din tidligere nationalitet
   • Har du boet i mindst to år i det land (dit hjemland), hvor du ansøger om visum? Ja eller Nej

Passport Details

 • Passport No.: Skriv dit pasnummer, præcis som det står i dit pas (9 cifre)
 • Place of issue: Skriv det sted, dit pas blev udstedt, præcis som det står i dit pas
 • Date of issue: Skriv den dato, dit pas blev udstedt (dato / måned / år)
 • Date of expiry: Skriv den dato, dit pas udløber (dato / måned / år)
 • Any other valid passport/IC/Dual Nationality held: Har du mere end et pas?
  • Vælg NO, hvis du kun har ét pas.
  • Vælg YES, hvis du har to pas, og skriv oplysningerne fra dit andet pas
 • Klik derefter på: Save and Continue

Trin 3
Applicant’s Address Details

 • Present Address: Skriv din nuværende adresse (nummer og gadenavn)
 • Village/Town/City: Skriv dit bynavn (kun bynavn, ikke postnummer)
 • Country: Vælg DENMARK
 • State/province/District: Skriv en af følgende: Sjaelland, Fyn eller Jylland
 • Postal/Zip Code: Skriv dit postnummer
 • Phone No. / Mobil No.: Skriv et af dine telefonnumre (0045xxxxxxxx)
  NB: Feltet skal udfyldes, selv om der ikke er rød stjerne.
 • Click here for same address: Klik i den lille boks, hvis du kun har én fast hjemmeadresse

Family Details
Father’s Details:

 • Name: Skriv din fars fulde navn (uanset om han lever, eller er afgået ved døden).
  • Skriv Unknown, hvis han er ukendt
 • Nationality: Vælg din fars nationalitet
 • Place of birth: Skriv din fars fødeby
 • Country of birth: Vælg det land, hvor din far er født

Mothers Details:

 • Name: Skriv din mors fulde navn (uanset om hun lever, eller er afgået ved døden)
 • Nationality: Vælg din mors nationalitet
 • Place of birth: Skriv din mors fødeby
 • Country of birth: Vælg det land, hvor din mor er født
   
 • Applicant’s Marital Status:
  • Vælg MARRIED, hvis du er gift
  • Vælg SINGLE, hvis du ikke er gift
 • Spouse’s Details (udfyldes kun hvis du er gift): Skriv din ægtefælles fulde navn, nationalitet, fødeby og land
 • Were your Grandfather/Grandmother Pakistian Nationals or Belong to: Var dine bedsteforældre pakistanske statsborgere?
  • Hvis nej, vælg NO
  • Hvis ja, skal du oplyse deres detaljer

Profession/Occupation Details og Applicant

 • Present Occupation: Vælg din nuværende arbejdstitel / stilling
  • Er du pensionist, vælg da RETIRED
 • Employer name/business: Skriv navnet på din arbejdsplads
  • Er du pensionist, skal du skrive NONE
 • Address: Skriv adresse og postnummer på din arbejdsplads.
  • Hvis du er pensionist, skal du skriv NONE
 • Are/were you in a Military/Semi-Military/Police/Security Organization?: Vælg NO
 • Klik derefter på Save and Continue

Trin 4
Details of Visa Sought

 • Type of visa: e-Visa. Informationen hentes automatisk fra trin1
 • Visa service: eTourist Visa (for 30 days, 1 year, 5 years) Informationen hentes automatisk fra trin 1
 • Place to be visited: Skriv byer (maks. 2 stk.), som du skal besøge i Indien
 • Have you booked any room in hotel/resort etc. through any tour operator: Vælg YES
 • Name of the tour operator: Skriv Mountain Adventure Pvt Ltd
 • Address of the tour operator: Skriv Faridabad 121 009 
 • Name of hotel/resort etc.: Skriv Hotel Royal Plaza
 • Place/city of hotel/resort etc.: Skriv New Delhi 110001
 • Duration of visa (in Days): Informationen hentes automatisk fra trin 1
 • No. of Entries: Informationen hentes automatisk fra trin 1
 • Port of Arrival in India: Informationen hentes automatisk fra trin 1
 • Expected Port of Exit from India: Vælg din afrejseby fra Indien blandt mulighederne

Previous Visa/Currently valid Visa Details

 • Have you ever visited India before? Har du nogen sinde besøgt Indien tidligere?
  • Hvis ja, skriv detaljerne om dette
  • Hvis du ikke kan huske visumnummeret fra dit tidligere besøg, vælg da NO
 • Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused? Er en tilladelse til at besøge eller forlænge et besøg i Indien nogen sinde blevet afvist?
  • Hvis ja, vælg YES
  • Hvis nej, vælg NO

Other Information

 • Countries visited in last 10 years? Lande du har besøgt de sidste 10 år?
  • Valgfrit spørgsmålet – du behøver ikke at svare.
  • Hvis du svarer, skrives landene efter hinanden med komma imellem.

SAARC Country Visit Details

 • Have you visited SAARC countries (except your own country) during last 3 years? Har du besøgt nogle SAARC-lande (undtagen dit eget land) i løbet af de sidste 3 år?
  • SAARC-lande er: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldiverne, Nepal, Pakistan og Sri Lanka
  • Hvis ja, vælg YES og vælg det/de pågældende land(e) fra listen. Skriv hvilket år besøget var og antal besøg
  • Hvis nej, vælg NO

Reference

 • Reference name in India: Skriv Mountain Adventure Pvt Ltd
 • Address: Skriv Faridabad 121 009 
 • State: Haryana
 • District: Faridabad
 • Phone: Skriv 00911294117492
 • Reference in Denmark: Skriv Albatros Travel
 • Address: Skriv Toendergade 16, 1752 Copenhagen V
 • Phone: Skriv 004536989898

Please provide below given details. Please give details if marked YES
Svar på spørgsmålene nedenfor. Hvis du svarer Ja (Yes), vil du blive bedt om at uddybe oplysningerne. Vi anbefaler, at du svarer Nej (No) til alle spørgsmål.

 1. Have you ever been arrested/prosecuted/convicted by Court of Law of any country?
  Har du været arresteret/retsforfulgt/dømt for en forbrydelse i et hvilket som helst land? Vælg Yes eller No
 2. Have you ever been refused entry/deported by any country including India?
  Er du blevet nægtet indrejse eller blevet deporteret fra et hvilket som helst land inklusive Indien? Vælg Yes eller No
 3. Have you ever been engaged in Human trafficking/ Drug trafficking/ Child abuse/ Crime against women/ Economic offense/ Financial fraud?
  Har du været involveret i menneskesmugling/narkotikasmugling/børnemishandling/forbrydelser mod kvinder/økonomisk kriminalitet/financielt bedrageri? Vælg Yes eller No
 4. Have you ever been engaged in Cyber crime/ Terrorist activities/ Sabotage/ Espionage/ Genocide/ Political killing/ other act of violence?
  Har du været involveret i cyberkriminalitet/terroristaktiviteter/sabotage/spionvirksomhed/folkedrab/politisk motiveret manddrab/anden form for vold? Vælg Yes eller No
 5. Have you ever by any means or medium, expressed views that justify or glorify terrorist violence or that may encourage others to terrorist acts or other serious criminal acts?
  Har du nogensinde udtrykt synspunkter, der retfærdiggør eller forherliger terroristisk vold, eller som kunne tilskynde andre til terroristiske handlinger eller anden seriøs kriminalitet? Vælg Yes eller No
 6. Have you sought asylum (political or otherwise) in any country?
  Har du søgt asyl (politisk eller anden type) i et hvilket som helst land? Vælg Yes eller No

Sæt flueben i firkanten, hvilket bekræfter at alle informationer i de ovenstående oplysninger er korrekte.

Document Upload

 • To upload Photo click “Upload Image”:  Klik på Upload Image – og vælg dit pasfoto fra din computer. Fotoet skal være i JPEG format og må minimum fylde 10 kb og max. 1 Mb.
 • Klik derefter på Save and Continue
 • Document Type: Vælg Passport – og klik på Upload. Et nyt vindue åbnes
 • Choose the File to Upload: Klik på Choose File (vælg fil). Find din paskopi-fil på din computer. Formattet skal være PDF og må minimum fylde 10 kb og max. 300 kb.
 • I have verified that the uploaded passport copy has the same details as mentioned in the passport details section: Sæt flueben i firkanten
 • Klik derefter på Save and Continue

Trin 5
Nu ser du en oversigt over alt det, som du netop har udfyldt. Har du ingen ændringer eller tilføjelser, klik da på
Verified And Continue

Har du ændringer til et afsnit, klik da på MODIFY/EDIT

 • Klik derefter på Save and Continue, indtil du kommer til dét afsnit, som du gerne vil rette
 • Klik derefter på: Save and Continue, indtil du kommer tilbage til oversigten
 • I have verified that the uploaded passport copy has the same details as mentioned in the passport details section: Sæt flueben i firkanten
 • Klik derefter på Save and Continue
 • En nyt vindue åbnes: All registration Details Verified, Press “OK” to Proceed Final Registration. Klik på OK

Fee Payment
Find dit Application Id og dit navn på skærmen. Du skal nedskrive og gemme dit Application Id-nummer.
Nummeret skal bruges, hvis du skal have fat i dine oplysninger på et senere tidspunkt.

 • Klik på YES og PAY NOW
 • Vælg en af betalingsmulighederne. Et nyt vindue åbner: Klik på Credit Card og opgiv dine kreditkortoplysninger.
 • OBS Ved betaling med kreditkort I feltet: Name of cardholder:
  Her må kun skrives bogstaver. Har du tegnsætninger i dit navn skal disse undlades. (Bindestreg, apostrof, omlau etc)
  Danske bogstaver skal skrives international (Å = AA, Æ= AE, Ø = OE)

Du er nu færdig med visumansøgningen og vil via e-mail modtage en bekræftelse på, at du har søgt om e-Visa til Indien.

Inden for 72 timer vil du modtage en godkendelses-email, som bekræfter, at dit evisa er GRANTED. Godkendelses-emailen er IKKE dit gyldige eVisa. Venligst følg informationen i afsnittet nedenfor.

Når du modtager e-mailen med bekræftelsen, skal du gå ind på https://indianvisaonline.gov.in/evisa/.

 • Vælg CHECK YOUR STATUS ,tast dit Application ID, pasnummer og kodeteksten 
 • Vælg derefter CHECK STATUS og tjek om alt er ok, inden du printer dit evisa i farver på PRINT STATUS

Dit eVisa skal vises i lufthavnen og medbringes på hele rejsen.

Klik her for at se et eksempel på evisa til Indien